Novosti

25.02.2016
Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2015/2016 godina

U akademskoj  2015/2016. godini, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori 2 442 studenta je upisalo postdiplomske i doktorske studije.  
 
Postdiplomske studije upisalo je 2 402 studenta i to: specijalističke studije 2 034,  magistarske studije 368. Od navedenog broja studenata udio studentkinja je 54,7%.  Povećanje broja studenata  upisanih na specijalističke studije u odnosu na prethodnu akademsku godinu je 6,9%. Od ukupnog broja upisanih studenata na specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 1 800 ili 76,5%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama upisano je 642 ili 23,5%.
 
Magistarske studije upisalo je 368 studenata što je za 16,9% manje od  prethodne akademske 2014/2015. godine. Od ukupnog broja upisanih na magistarske studije, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 57,3%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama upisano 42,7% studenata. Na magistarskim  studijama 56% studenata je ženskog, a 44% muškog pola.  
 

Doktorske studije upisalo je 40 studenta od kojih su 52,5% osobe ženskog pola. 

Saopštenje


 

.