Novosti

22.02.2016
Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2015. godine

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 7,1%, drumskom saobraćaju za 0,2%, lokalnom drumskom za 6,9%, prevozu putnika na aerodromima 4,2%, redovnom vazdušnom za 6,0%, vanrednom vazdušnom prevozu za 1,5% dok se pad bilježi u pomorskom saobraćaju za 21,0%. 
 
Kod prevoza robe u četvrtom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine pad se bilježi u željezničkom za 30,2%,  ukupnom prometu robe u lukama za 3,4%, pomorskom za 9,2% i kod prevoza robe na aerodromima 2,2%. 
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 32,9%, a kod  izmanipulisanih tona za 4,4%. 
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u četvrtom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 16,9%, dok je potrošnja minuta mobilne telefonije na istom nivou u odnosu na isti kvartal prethodne godine. 
 
Broj saobraćajnih nezgoda u četvrtom kvartalu 2015. godine iznosio je 1 217, što je 8,0% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica1 u četvrtom kvartalu 2015. godine iznosio je 582 (od čega je 563 povrijeđenih lica), što je za 21,5% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2015. godine iznosi 49 830 što je za 1,9% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2015. godine iznosi 4 255 što je za 9,7% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U četvrtom kvartalu 2015. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 184 hiljade tona robe, uz ostvarenih  34 624 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 601 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 79,3% ili 146 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 20,7% ili 38 hiljada tona prevezene robe. U  strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 35,6% ili 12 317 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 64,4% ili 22 307 hiljada tonskih kilometara.    

Saopštenje


 

.