Novosti

15.02.2016
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama u decembru, 2015. godine

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka u decembru 2015. godine iznosila je 2 009 950kg, sa prosječnim sadržajem masti od 3,75%, proteina 3,21%.  
 
Od ukupnog ulaza mlijeka u mljekarama, 29% prerađeno je u konzumno mlijeko, 27% u fermentisane mlječne proizvode, dok je 3% prerađeno u pavlaku.   
 
Ostale količine prikupljenog mlijeka upotrijebljene su za proizvodnju kajmaka, drugih žuto-masnih proizvoda i kravljeg sira.   
Od dobijenih mlječnih proizvoda, u mljekarama, veći dio prikupljenog mlijeka upotrijebljen je za preradu u konzumno mlijeko i proizvodnju sira isključivo od kravljeg mlijeka.  
 
Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka, ne uključuje količine mlijeka iz uvoza, već isključivo količine koje su mljekare i sirare otkupile sa farmi na teritoriji Crne Gore.   

Saopštenje


 

.