Novosti

09.02.2016
Građevinska aktivnost IV kvartal 2015. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u IV kvartalu 2015. godine veća je za 3,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 13,2% veća u odnosu na III kvartal 2015. godine.  
 

Izvršeni efektivni časovi na građevinskim radovima u IV kvartalu 2015. godine veći su za 4,5% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 3,4% veći u odnosu na III kvartal 2015. godine.    

Saopštenje


 

.