Rješenja o izboru najpovoljnije ponude 2021

Obavještenje o ishodu postupka – automatizacija procesa SILC ankete   987 KB

Obavještenje o ishodu postupka - poštanske usluge  532 KB

Obavještenje o ishodu postupka - SAS licence      2 MB

Obavještenje o ishodu postupka - Štampanje i isporuka obrazaca i publikacija      2 MB

.