Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

DRUGI PROIZVOĐAČI ZVANIČNE STATISTIKE

Centralna banka Crne Gore  

Ministarstvo finansija  

Institut za javno zdravlje Crne Gore  

Uprava prihoda i carina   

Komisija za tržište kapitala  

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore  

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore  

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja     

NACIONALNE STATISTIČKE INSTITUCIJE

Albanija - Institut za statistiku  

Austrija - Statistik Austria  

Belgija NIS - Statistika Belgije  

Bosna i Hercegovina - Federalni zavod za statistiku  

Bosna i Hercegovina - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine  

Bugarska - National Statistical Institute  

Francuska INSEE - Statistika Francuske  

Grčka - Hellenic Statistical Authority  

Holandija - Statistics Nederlands  

Hrvatska - Državni zavod za statistiku  

Italija ISTAT - Statistika Italije  

Sjeverna Makedonija - Državen zavod za statistika  

Mađarska KSH - Statistika Mađarske  

Njemačka DESTATIS - Statistika Njemačke  

Norveška - Statistika Norveške  

Republika Srpska - Republički zavod za statistiku  

Rumunija - National Institute of Statistics  

Srbija - Republički zavod za statistiku  

Slovenija - Statistični urad Republike Slovenije  

Španija - National Statistical Institute  

Švedska SCB - Statistika Švedske  

Velika Britanija - ONS  Statistika Velike Britanije  

Kosovo - Agencija za statistiku Kosova  

 VAŽNIJE  INSTITUCIJE U CRNOJ GORI

Skupština Crne Gore  

Predsjednik  Crne Gore  

Vlada  Crne Gore  

Centralna Banka Crne Gore  

Privredna komora Crne Gore  

Centralni registar privrednog suda  

Direkcija za javne nabavke  

Službeni list Crne Gore  

EUROSTAT

Zvanicni sajt  

Eurostatova metadata stranica  

ESS websajt  

Eurostatova stranica za pomoc korisnicima  

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE

Evropska unija - EU  

Evropska komisija  

Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj - EBRD  

Evropska centralna banka - ECB  

Međunarodni monetarni fond - IMF  

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj - OECD  

Statistički sektor ujedinjenih nacija - UNSD  

Svjetska banka - WB  

Ujedinjene nacije - UN  

UN podaci - UNdata  

UNICEF  

UNESCO  

UNDP

 

.