O NAMA

Poštovani posjetioci,

Uprava za statistiku Crne Gore – MONSTAT je nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike. MONSTAT-ova uloga kao nosioca zvanične statistike u crnogorskom statističkom sistemu prepoznata je kod domaće i međunarodne javnosti.

Kao statistički lider MONSTAT je dužan da prikupljanje podataka, obradu i diseminaciju crnogorske statistike obavlja na profesionalno nezavisan, transparentan i visoko stručan način.
 
U svom radu se oslanjamo na savremene evropske trendove kada je proizvodnja statistike u pitanju i nastojimo da svoj rad prilagodimo pravilima vrhovnog evropskog statističkog tijela EUROSTAT-a. 
 
Naša misija je proizvodnja statistike koja će koristiti građanima, državnim i naučno-istraživačkim institucijama, medijima i ostalim korisnicima statistike omogućavajući im jednostavan i brz uvid u rezultate istraživanja koja sprovodimo.
 
Proširivanje saradnje MONSTAT-a i šire javnosti je ,takođe jedan od važnih ciljeva u našem budućem radu kako bi posao koji obavljamo bio još transparentniji, dostupniji i vidljiviji javnosti-kako domaćoj, tako i međunarodnoj.
 
Želimo vam da na našem sajtu nađete informacije koje su vam potrebne,  a ukoliko nešto ne mozete naći na našoj internet stranici molimo vas da nam se obratite na mail: contact@monstat.org .
 
S poštovanjem,
MONSTAT

.