Novosti

26.01.2023
Indeks prometa u trgovini na malo - IV kvartal 2022.

Promet robe u trgovini na malo u IV kvartalu 2022. godine u odnosu na IV kvartal 2021. godine veći je za 30,9% u tekućim i 11,6% u stalnim cijenama.
Promet robe u trgovini na malo u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2022. godine manji je za 14,3% u tekućim i 16,6% u stalnim cijenama.
Promet u trgovini na malo motornim gorivima u IV kvartalu 2022. godine u odnosu na IV kvartal 2021. godine veći je za 34,5%, dok je u odnosu na III kvartal 2022. godine promet manji za 25,3%.
Promet u trgovini na malo prehranom u IV kvartalu 2022. godine u odnosu na IV kvartal 2021. godine veći je za 32,3%, dok je u odnosu na III kvartal 2022. godine promet manji za 19,6%.
Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u IV kvartalu 2022. godine veći za 18,2% u odnosu na IV kvartal 2021. godine, dok je za 7,9% veći u odnosu na III kvartal 2022. godine.
Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u IV kvartalu 2022. godine veći za 32,5% u odnosu na IV kvartal 2021. godine, dok je u odnosu na III kvartal 2022. godine promet manji za 9,7%.

Saopštenje


.