Novosti

27.10.2022
Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2021. godine bilježe rast od 12,4%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 12,3%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 12,4% u odnosu na treći kvartal 2021. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine bilježe pad od 1,7%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2022. godine, cijene u sektoru Vađenje ruda i kamena u prosjeku su ostale nepromijenjene, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 1,7% u odnosu na drugi kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.