Novosti

27.10.2022
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2021. godine bilježe rast od 35,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 32,7%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 35,2% u odnosu na treći kvartal 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine bilježe pad od 0,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 6,8%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 1,8% u odnosu na drugi kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.