Novosti

29.11.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Oktobar 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – oktobar 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 381,0 miliona eura, što ukazuje na rast od 16,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 339,4 miliona eura, a uvoz 2 041,6 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 18,4%, a uvoz veći za 16,6%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,6% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,4%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljene Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 78,5 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala - 45,1 mil. eura, Pluta i drvo – 27,5 mil.eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljene Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 419,3 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 119,8 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 87,5 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (86,9 mil. eura), Švajcarska (29,1 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (25,8 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (413,2 mil. eura), Kina (200,3 mil. eura) i Njemačka (188,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje

 


.