Novosti

15.09.2021
Indeksi potrošačkih cijena Avgust 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2021. godine u odnosu na jul 2021. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u avgustu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 3,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; čvrstih goriva; usluga smještaja; mlijeka, sira i jaja; voća, mesa. Potrošačke cijene u periodu januar-avgust 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 1,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u avgustu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hoteli i restorani (1,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,9%); Hrana i bezalkoholna pića (0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-4,8%); Prevoz (-0,2%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.