Novosti

31.05.2021
Prosječne zarade (plate) April 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 790 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 529 eura. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2021. godine u odnosu na mart 2021. godine zabilježila je rast od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,5%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2021. godine u odnosu na mart 2021. godine zabilježile rast od 0,6% proizilazi da su realne zarade za isti period ostale na istom nivou.
Saopštenje


.