Novosti

27.05.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - April 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - april 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 764,4 miliona eura, što ukazuje na pad od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 135,2 miliona eura, a uvoz 629,2 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 18,3%, a uvoz manji za 8,4%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 21,5% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,6%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 42,5 miliona eura (koji čine: Električna energija - 40,0 mil. eura, Kameni ugalj, koks i briketi - 2,0 mil.eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 139,1 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 40,1 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 32,2 mil.eura i ostalo).
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (37,4 mil. eura), Bosna i Hercegovina (11,8 mil. eura) i Slovenija (11,2 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (128,9 mil. eura), Kina (69,8 mil. eura) i Njemačka (66,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.
Saopštenja


.