Novosti

18.05.2021
Indeksi potrošačkih cijena April 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2021. godine u odnosu na mart 2021. godine u prosjeku su više za 0,6%. Potrošačke cijene u aprilu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 2,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; voća; ulja i masti; usluga vazdušnog prevoza putnika; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu; usluga smještaja; hljeba i žitarica. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,5%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u aprilu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (1,6%); Hoteli i restorani (0,7%); Ostala dobra i usluge (0,7%); Prevoz (0,5%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,3%); Odjeća i obuća (-0,2%); Komunikacija (-0,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.