Novosti

18.05.2021
Punoljetni učinioci krivičnih djela 2020. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2020. godine.
Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2020. godini iznosio je 6 413. Od tog broja, 5 385 su poznati, a 1 028 nepoznati učinioci krivičnih djela.
Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 211, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 115.

Saopštenje


.