Novosti

14.05.2021
Snabdijevanje naselja vodom i zaštita voda 2020. godina

Količina zahvaćene i preuzete količine vode od strane poslovnih subjekata koji upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom u Crnoj Gori u 2020. godini u odnosu na 2017. godinu bilježi rast od 1,9%. Zahvaćena količina vode od strane poslovnih subjekata koji upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom u 2020. godini iznosila je 121 319 000,0 m3. Voda se najvećim dijelom zahvata iz podzemnih i izvorskih voda 80,2%, iz površinskih voda zahvata se svega 1,6%, dok se 18,2% od ukupno zahvaćene količine vode zahvata iz drugih vodovodnih sistema.

U 2020. godini isporučene količine vode u Crnoj Gori iznosile su 46 797 000,0 m3, što je za 1,9% manje u odnosu na 2017. godinu. Gubici vode u Crnoj Gori u 2020. godini u poređenju sa 2017. godinom povećani su za 4,4% i iznose 74 523 000,0 m3.

Dužina mreže javnog vodovoda u 2020. godini iznosila je 5 482,0 km.

Ukupna količina otpadnih voda iz naselja u Crnoj Gori u 2020. godini iznosila je 26 235 000,0 m3. Količina prečišćenih otpadnih voda u 2020. godini povećana je za 78,7% u odnosu na 2017. godinu.

Dužina zatvorene kanalizacione mreže u Crnoj Gori u 2020. godini iznosila je 1 302,0 km.

Saopštenje


.