Novosti

11.05.2021
Indeks prometa u uslugama I kvartal 2021. godine

Indeks prometa u uslugama u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine manji je za 10,1%, dok je u odnosu na IV kvartal 2020. godine manji za 21,7%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine manji je za 8,5%, dok je u odnosu na IV kvartal 2020. godine manji za 19,5%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine manji je za 17,3%, dok je u odnosu na IV kvartal 2020. godine manji za 19,5%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine manji je za 40,2%, dok je u odnosu na IV kvartal 2020. godine manji za 22,1%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine manji je za 0,6%, dok je u odnosu na IV kvartal 2020. godine manji za 19,5%.

Saopštenje


.