Novosti

10.05.2021
Porušene zgrade sa stanovima 2020. godina

Istraživanjem o porušenim zgradama sa stanovima obuhvata se svaka srušena zgrada u kojoj se nalazio jedan ili više stanova, zatim zgrade u kojima je došlo do promjene namjene stambenog prostora u nestambeni ili spajanja dva ili više stanova u jedan stan.

Prema informacijama dobijenih od nadležnog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u 2020. godini nije bilo porušenih stanova.

Saopštenje


.