Novosti

30.03.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Februar 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - februar 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 313,1 miliona eura, što ukazuje na pad od 20,0% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 60,2 miliona eura, a uvoz 252,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 1,6%, a uvoz manji za 23,4%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 23,8% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 18,5%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 20,9 miliona eura (koji čine: Električna energija - 19,6 mil. eura, Kameni ugalj, koks i briketi – 1,0 mil.eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 57,5 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 16,0 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 15,2 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (16,5 mil. eura), Slovenija (4,9 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (4,7 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (49,5 mil. eura), Kina (30,4 mil. eura) i Njemačka (27,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.