Novosti

24.02.2021
Cijene stanova u novogradnji 2020. godina

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u 2020. godini iznosila je 951 euro i manja je za 14,6% u odnosu na 2019. godinu. Direktan uticaj na prosječnu cijenu kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u 2020. godini ima učešće prosječne cijene m2 stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje, koje je u posmatranoj godini bilo značajno veće u odnosu na prethodnu godinu.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u 2020. godini iznosila je 966 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 348 eura, u središnjem regionu 554 euro, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 720 eura.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u 2020. godini iznosila je 1 151 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 581 eura.

Saopštenje


.