Novosti

15.09.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Jul 2020. godine

U julu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 21,4% (dok neto težina manja je za 14,4%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je pad.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 4,1% (neto težina veća je za 5,7%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec, dok kod svinja pad. Ukupan broj zaklane živine veći je za 49,1% (neto težina veća je za 48,6%).

U periodu od januara do jula 2020. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 17 303 goveda odnosno 0,3% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Pad u klanju za isti period je prisutan kod ovaca, svinja i živine.

Saopštenje


.