Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

15.09.2020
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva II kvartal 2020. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2020. godine iznosila je 7,8 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 3,1 mil. EUR ili 39,1%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 4,7 mil. EUR ili 60,9%.


Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2020. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 5,2%, od čega je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 14,8% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 14,7%.


U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2020. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 25,0%, svježe povrće učestvuje 16,9%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 14,4%, kokošija jaja učestvuju 14,3%, ostali proizvodi 14,1%, svježe voće učestvuje 8,8%, svježa riba 3,1%, industrijsko bilje 2,9%, žita 0,3% i prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,2%.

Saopštenje


.