Novosti

30.07.2020
Prosječne zarade (plate) Jun 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u junu 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 787 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 527 eura. Prosječna (neto) zarada u junu 2020. godine u odnosu na maj 2020. godine zabilježila je rast od 1,7%, dok je prosječna (neto) zarada u junu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 2,1%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2020. godine u odnosu na maj 2020. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 1,6%.

Povećanje prosječne zarade uslovio je jednokratan povraćaj odnosno isplata iznosa za koji je zarada bila umanjena u 2018. godini, a shodno članu 48a stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Saopštenje


.