Novosti

01.07.2020
Biljna proizvodnja 2019. godina

Korišćeno poljoprivredno zemljište u 2019. godini iznosi 257 469,6 ha, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja rast od 0,3%. U ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,3%, dok su oranice zastupljene sa 2,8%, stalni zasadi 2,1% i okućnice 0,8%. U odnosu na 2018. godinu površina višegodišnjih livada i pašnjaka bilježi rast za 0,2%, oranica za 0,1%, stalnih zasada za 1,0%, dok površina okućnica bilježi pad za 0,2%.
 
Ukupna proizvodnja krompira u 2019. godini iznosila je 35 462,2 t, što je za 1,6% više u odnosu na 2018. godinu. Povećanje proizvodnje bilježe i sljedeće kulture: ovas (za 7,4%), kukuruz za zrno (za 1,1%), pasulj (za 7,8%) i dinja (za 2,4%).

U odnosu na 2018. godinu povećana je ukupna proizvodnja masline, dok se smanjila proizvodnja šljive, jabuke, kruške, breskve, mandarine, kao i grožđa. 

Saopštenje


.