Industrijska proizvodnja (PRODCOM)

Šta je svrha istraživanja?

Cilj istraživanja je prikazivanje  proizvodnje i prometa u industriji, odnosno praćenje godišnjih  promjena fizičkog obima proizvodnje i prodaje industrijskih proizvoda. Termin PRODCOM potiče iz francuskog jezika "PRODuction COMmunautaire" što znači proizvodnja zajednice i odnosi se na proizvodnju u sektorima Vađenje ruda i kamena i prerađivačka industrija po Klasifikaciji djelatnosti 2010.  Industrijska proizvodnja predstavlja važan ekonomski indikator koji se koristi za kreiranje ekonomske politike, praćenje trenda ekonomske aktivnosti i naročito za potrebe nacionalnih računa.

Metodološke osnove

Osnovna regulativa kojom se definiše sadržaj, obuhvat, klasifikacije i ostala pravila u vezi sa realizacijom ovog istraživanja je Regulativa (EC) No 3924/91. PRODCOM istraživanje koristi šifre proizvoda određenih PRODCOM listom, koja sadrži oko 3900 različitih vrsta proizvoda i koja se usklađuje svake godine. Ovo istraživanje se sprovodi u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti (KD 2010).

Obuhvat

Za obračun industrijske proizvodnje i prodaje industrijskih proizvoda i usluga koriste se količine gotovih proizvoda proizvedenih u obuhvaćenim sektorima B i C klasifikacije KD 2010. 

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

 

.