Press konferencija u MONSTAT-u na temu ,,Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda po potrošnoj metodi za I kvartal 2015. godine”- petak, 3. jul 2015. u 11h.
.