Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Decembar 2010

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u decembru mjesecu 2010. godine u odnosu na novembar mjesec bile su više za 0,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u decembru mjesecu porasle su cijene prevoza za 2,1% i cijene stanovanja za 0,1%, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića bile niže za 0,4%, kulture i rekreacije za 0,4%, ostalih dobara i usluga za 0,3%, pokućstva i opreme za kuću za 0,1 %, zdravstva za 0,1%, obrazovanja za 0,2% i restorana i hotela za 0,1%. Cijene alkoholnih pića i duvana, odjeće i obuće i komunikacija ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.

Potrošačke cijene u decembru mjesecu 2010. godine u odnosu na decembar 2009. godine bile su više za 0,7%.

Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-decembar 2010.godine u odnosu na isti period 2009.godine bila je viša za 0,5%.
 

Ovdje možete preuzeti saopštenje za Decembar 2010.

 

.