Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Novembar 2010.

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u novembru mjesecu 2010. godine bile su više za 0,2% u odnosu na oktobar mjesec.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u novembru mjesecu najviše su porasle cijene zdravstva za 2,6%, zatim slijede cijene ostalih dobara i usluga za 0,8%, kulture i rekreacije za 0,6%, obrazovanja za 0.3%, pokućstva i opreme za kuću za 0,3%, hrane i bezalkoholnih pića za 0,2% i odjeće i obuće za 0,2%, dok su cijene stanovanja bile niže za 0,5%. Cijene prevoza, alkoholnih pića i duvana, komunikacija i restorana i hotela ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.

Potrošačke cijene u novembru mjesecu 2010 godine u odnosu na novembar 2009.godine bile su više za 0,8%, dok su u odnosu na decembar bile više za 0,6%.

Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-novembar 2010.godine u odnosu na isti period prošle godine bila je viša za 0,5%.
Ovdje možete preuzeti saopštenje za Novembar 2010.

 

.