Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Septembar 2010.

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u septembru mjesecu 2010.godine u odnosu na avgust mjesec bile su više za 0,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u septembru mjesecu 2010.godine porasle su cijene hrane i bezalkoholnih pića za 0,5%, odjeće i obuće za 0,4%, pokućstva i opreme za kuću za 0,1%, zdravstva za 0,1%, i ostalih dobara i usluga za 0,1%, dok su cijene stanovanja bile niže za 0,2%, prevoza za 0,4% i kulture i rekreacije za 0,2%. Cijene alkoholnih pića i duvana, komunikacija, obrazovanja i restorana i hotela ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.

Potrošačke cijene u septembru mjesecu 2010.godine u odnosu na septembar 2009.godine bile su više za 0,3%, dok su u odnosu na decembar bile više za 0,2%.

Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-septembar 2010.godine u odnosu na isti period prošle godine bila je viša za 0,4%.
 

Ovdje možete preuzeti saopštenje za Septembar 2010.

 

.