Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Jul 2010.

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom  potrošačkih cijena u julu mjesecu 2010.godine u odnosu na jun mjesec bile su više za 0,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u julu mjesecu 2010.godine porasle su cijene hrane i bezalkoholnih pića za 0,4%, restorana i hotela za 0,2% i prevoza za 0,1%, dok su cijene ostalih dobara i usluga bile niže za 0,4% i cijene odjeće i obuće za 0,1%. Cijene alkoholnih pića i duvana, stanovanja, pokućstva i opreme za kuću, zdravstva, komunikacija, kulture i rekreacije i obrazovanja ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.

Potrošačke cijene u julu mjesecu 2010.godine u odnosu na jul 2009.godine bile su više za 1% dok su u odnosu na decembar 2009.godine ostale na istom nivou.

Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-jul 2010.godine u odnosu na isti period prošle godine bila je viša za 0,5%.

Ovdje možete preuzeti saopštenje za Jul 2010.

 

.