Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Jun 2010.

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u junu mjesecu 2010.godine u odnosu na maj mjesec bile su niže za 0,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u junu mjesecu došlo je do pada cijena kod ishrane za 0,8%, ostalih dobara i usluga za 0,2%, alkoholnih pića i duvana za 0,1%, stanovanja za 0,3%, pokućstva za 0,1% i kulture i rekreacije za 0,1%, dok su cijene odjeće i obuće, zdravstva, prevoza, komunikacija, obrazovanja i restorana i hotela ostale na nivou iz prošlog mjeseca.

Rast  potrošačkih cijena u junu 2010.godine u odnosu na jun 2009.godine bio je viši za 0,2%, dok je u odnosu na decembar bio niži za 0,2%.

Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-jun 2010.godine u odnosu na isti period prošle godine bila je viša za 0,4%.

Ovdje možete preuzeti saopštenje za Jun 2010.

 

.