Investicije

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj ovog istraživanja je da podaci o investicionoj aktivnosti u zemlji omoguće obračun BDP prema potrošnoj metodi, utvrdi učešće bruto investicija u BDP. Investicije u osnovna sredstva smatraju se nabavke ostvarene od strane pravnih i fizičkih lica u cilju dobijanja novih osnovnih sredstava kao i povećanja vrijednosti ili zamjene postojećih osnovnih sredstava.

Obuhvat istraživanja

Godišnjim izvještajima o investicijama u osnovna sredstva (obrazac INV-01) u tekućim cijenama obuhvaćena su pravna lica, ukoliko su neposredni investitori, bez obzira da li su u redovnom ili probnom radu, izgradnji ili likvidaciji. Kriterijum za obuhvat pravnih lica je broj radnika (od pet i više). Ostvarene investicije privatnog sektora bez pravnih osoba (fizičkih osoba) rezultat su procjene Uprave za statistiku i obuhvataju ulaganja u stambenu gradnju građana i individualnu poljoprivredu.

Izvori podataka
Podaci o ostvarenim i isplaćenim investicijama prikupljaju se Godišnjim izvještajem o investicijama u osnovna sredstva (INV–01) od pravnih lica u zemlji ako su neposredni investitori. Investicije privatnog sektora bez pravnih lica ( investicije fizičkih lica)  prikupljaju  se na bazi posebnog uputstva Uprave za statistiku a korišćenjem raspoloživih podataka iz  postojećih statističkih istraživanja.
Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati istraživanja objavljuju se u agregiranom obliku i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Obrasci Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

 

.