Cijene roba i usluga više za 0,1%

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu mjesecu 2010.godine u odnosu na mart mjesec bile su više za 0,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u aprilu mjesecu 2010.godine porasle su cijene hrane i bezalkoholnih pića za 0,3%, zdravstva za 0,6% i prevoza za 0,4%, dok su cijene alkoholnih pića i duvana bile niže za 0,5%, stanovanja za 0,3%, pokućstva za 0,2%, kulture i rekreacije za 0,2% i ostalih dobara i usluga za 0,2%. Cijene odjeće i obuće, komunikacija, obrazovanja i restorana i hotela ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.

Rast potrošačkih cijena u aprilu mjesecu 2010.godine u odnosu na april mjesec prošle godine bio je viši za 0,4%, dok je u odnosu na decembar bio viši za 0,3%.

Stopa rasta potrošačkih cijena za period januar-april 2010.godine u odnosu na isti period prošle godine bila je veća za 0,5%. 

Ovdje možete preuzeti saopštenje za april 2010.   

 

.