Cijene roba i usluga niže za 0,3%

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u januaru 2010.godine u odnosu na decembar 2009.godine bile su niže za 0,3%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u januaru mjesecu 2010.godine porasle su cijene: restorana i hotela za 1,8%, ostalih dobara i usluga za 1,2%, prevoza za 1,6%, pokućstva i opreme za kuću za 0,8%, hrane i bezalkoholnih pića za 0,3%, alkoholnih pića i duvana za 0,3% i odjeće i obuće za 0,2%, dok su cijene stanovanja bile niže za 5,7%, kulture i rekreacije za 1% i zdravstva za 0,2%. Cijene komunikacija i obrazovanja ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.

Rast potrošačkih cijena u januaru 2010.godine u odnosu na januar 2009.godine bio je viši za 0,8%.
Prosječna godišnja inflacija za 2009.godinu iznosila je 3.4%.

 
 
Ovdje možete preuzeti saopštenje za januar 2010.   

 

 

.