Kvartalna statistika saobraćaja - Saopštenja 2018

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konačni podaci


 I kvartal                                           (34 KB) (434 KB)  |

 

.