Maloljetni učinioci krivičnih djela

Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2018. godini iznosio je 217, što je za 10.7% manje u odnosu na 2017. godinu. 

Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 145, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje za 9,0%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 140 i veći je za 9,4% u odnosu na 2017. godinu. 

U strukturi krivičnih djela koja su učinila maloljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine. 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaj o kvalitetu
 

 

.