Maloljetni učinioci krivičnih djela

Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2017. godini iznosio je 243, što je za 3.4% više u odnosu na 2016. godinu.
 
Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 133, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje za 7,6%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 128 i manji je za 8,6% u odnosu na 2016. godinu.
 
U strukturi krivičnih djela koja su učinila maloljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine.
 
 
Podaci Metodologija Saopštenja
 

 

.