Strukturalna statistika

Pravni osnov
Pravni osnov za pripremu, organizovanje i sprovođenje popisa poljoprivrede je Zakon o sprovođenju popisa poljoprivrede 2010 („Sl. list CG”, br.54/09, 14/10). Pravni osnov za sprovođenje trogodišnjeg istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Osnovni cilj strukturalne statistike je da obezbijedi tačne, sveobuhvatne i međunarodno uporedive podatke o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Strukturalna statistika se sprovodi desetogodišnje - popis poljoprivrede i trogodišnje istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstva.

Kao osnova za harmonizaciju sa EU korišćeni su :
• Regulativa (EC) broj 1166/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta, po pitanju istraživanja strukture farmi i istraživanja metoda poljoprivredne proizvodnje,
• Priručnik o implementaciji FSS i SAPM definicija i
• Priručnik za tipologiju.

Izvori podataka
Izvori podataka su porodična poljoprivredna gazdinstva i privredna društva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost.

Obuhvat
Popisom su obuhvaćena porodična poljoprivredna gazdinstva kao i pravna i fizička lica (privredna društva) koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost.
Trogodišnje istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava sprovešće se na uzorku u 2013. godini shodno metodološkim osnovama korišćenim u Popisu poljoprivrede 2010.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima iz popisa poljoprivrede 2010 možete naći u sekcijama popis (popis poljoprivrede 2010) kao i ovdje.

 

.