Novosti

13.11.2017
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori III kvartal 2017. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u III kvartalu 2017. godine veća je za 40,4% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 5,1% veća u odnosu na II kvartal 2017. godine.
 

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u III kvartalu 2017. godine veći su za 19,9% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 1,3% veća u odnosu na II kvartal 2017. godine. 

Saopštenje


 

.