Novosti

10.10.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Septembar 2017. godine

Mjesečna inflacija u septembru 2017. godine iznosila je 0,9%
 
Mjesečna inflacija u septembru 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,9%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: obuće; odjeće; povrća; goriva i maziva; čvrstih goriva, itd. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-septembar 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (10,6%); Prevoz (0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,4%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-3,6%) i Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u septembru 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (15,0%); Prevoz (7,2%); Odjeća i obuća (5,8%); Hoteli i restorani (4,1%); Zdravlje (2,5%); Ostala dobra i usluge (2,1%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,0%); Hrana i bezalkoholna pića (1,0%); Komunikacije (0,1%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-0,7%) i Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,3%). 

Saopštenje


 

.