Novosti

12.09.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Avgust 2017. godine

Mjesečna inflacija u avgustu 2017. godine iznosila je 0,5%
 
Mjesečna inflacija u avgustu 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,5%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: cigareta; povrća; čvrstih goriva (bukova drva za loženje); goriva i maziva; mesa; brašna i ostalih žitarica, itd. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-avgust 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,4%.
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Alkoholna pića i duvan (10,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,9%); Prevoz (0,4%); Hrana i bezalkoholna pića (0,2%); Komunikacije (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,3%); Hoteli i restorani (-1,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,3%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u avgustu 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (15,0%); Prevoz (6,5%); Hoteli i restorani (6,1%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (3,1%); Zdravlje (2,5%); Odjeća i obuća (2,4%); Ostala dobra i usluge (2,2%); Hrana i bezalkoholna pića (1,4%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-0,7%) i Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%). 

Saopštenje


 

.