Novosti

28.08.2017
Biljna proizvodnja u 2016. godini

Korišćeno poljoprivredno zemljište u 2016. godini iznosi 255 845,8 ha, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja rast od 10,6 %. U ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,3 %, dok su oranice zastupljene sa 2,8 %, stalni zasadi 2,1 % i okućnice 0,8 %. U odnosu na 2015. godinu površina višegodišnjih livada i pašnjaka bilježi rast za 10,9 %, oranica za 3,7 %, stalnih zasada za 8,5 % i okućnica za 3,3 %.
 
Ostvarena proizvodnja pšenice u 2016. godinu iznosila je 2 353,8 t, što je za 11,5 % više u odnosu na 2015. godinu. Povećanje proizvodnje bilježe i sljedeće kulture: ječam (za 12,2 %), krompir (za 11,5 %), paradajz (za 13,4 %) i kupus (za 15,4 %). Ukupna proizvodnja kukuruza za zrno u 2016. godini smanjena je za 1,9 %. Takođe, smanjenje proizvodnje bilježi i lubenica za 13,8 %.
 
U odnosu na 2015. godinu povećana je ukupna proizvodnja šljive (za 86,6 %), mandarine (za 47,5 %), masline (za 38,3 %), dok se proizvodnja jabuka smanjila za 24,9 %, kruške za 1,4 % a breskve za 44,2 %.
 
Ukupna proizvodnja grožđa u 2016. godini povećana je za 21,5 % u odnosu na prethodnu godinu.
 

 


 

.