Novosti

25.08.2017
Građevinske dozvole II kvartal 2017. godine

U II kvartalu 2017. godine u Crnoj Gori izdate su 264 građevinske dozvole. Od ukupnog broja izdatih dozvola, na fizička lica se odnosi 163, dok se na pravne subjekte odnosi 101. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim građevinskim dozvolama u II kvartalu 2017. godine predviđeno je građenje 959 stanova ukupne površine od 65 432 m². 

Saopštenje


 

.