Novosti

15.08.2017
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, jun 2017. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u junu 2017. godine u odnosu na jun 2016. godine, veća je za 7,7%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina je veća za 0,1%.
 
Sadržaj mliječne masti u junu 2017.godine, u odnosu na jun 2016. godine, manji je za 1,3% a sadržaj proteina je veći 3,3%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je veći je 1,1% a sadržaj proteina je manji za 1%.
 
U junu 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje proizvodnje pavlake za 12,6%, fermentisanih mliječnih proizvoda 4,7% kajmaka za 32,5% i sira za 4,2%. Smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 7,2%.
 

U junu 2017.godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje kajmaka (za 6,5%) i sira (za 3,8%). 

Saopštenje


 

.