Novosti

29.05.2017
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2017.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2017. godine iznosila je 5,6 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 2,0 mil. EUR ili 35,7%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 3,6 mil. EUR ili 64,3%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 3,9%, dok u odnosu na isti kvartal 2015. godine bilježi rast od 2,9%, kao i rast od 11,4% u odnosu na isti kvartal 2014. godine.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2017. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 28,1%, kokošija jaja učestvuju 15,8%, svježe povrće u učestvuje 14,8%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 14,0%, svježe voće učestvuje 9,9%, ostali proizvodi 6,9%, svježa riba 6,3%, industrijsko bilje 3,1%, žita 0,7% i prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,4%.


 

.