Novosti

16.05.2017
Maloljetni učinioci krivičnih djela 2016. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2016. godine.
Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2016. godini iznosio je 235, što je za 3,7% manje u odnosu na 2015. godinu.
 
Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 144, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja povećanje za 17,1%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 140 i veći je za 19,7% u odnosu na 2015. godinu.
 
U strukturi krivičnih djela koja su učinila maloljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine:
  • udio prijavljenih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj prijavljenih maloljetnih lica iznosio je 49,8%,
  • udio optuženih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj optuženih maloljetnih lica iznosio je 68,1%,
  • udio osuđenih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj osuđenih maloljetnih lica iznosio je 68,6%.
 
Kada je riječ o najtežim krivičnim djelima – krivična djela protiv života i tijela:
  • udio prijavljenih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj prijavljenih maloljetnih lica iznosio je 15,3%,
  • udio optuženih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj optuženih maloljetnih lica iznosio je 11,8%,
  • udio osuđenih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj osuđenih maloljetnih lica iznosio je 10,7%. 

Saopštenje


 

.