Novosti

20.03.2017
Anketa o radnoj snazi – Četvrti kvartal 2016

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni  putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2016. godine, u periodu od oktobra do decembra 2016. godine.  Anketiranje je obavljeno u 2 063 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 156 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 198 lica, što čini 1,2%  od ukupnog broja anketiranih lica starih 15 i više godina). 
 
U četvrtom kvartalu 2016. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 296,7 hilj.  od kojih je 222,4 hilj. zaposlenih i 47,3 hilj. nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal manji je za 4,3%, a broj nezaposlenih je povećan za 0,4%. Stopa aktivnosti za četvrti kvartal 2016. godine bila je 54,0%, stopa zaposlenosti  je 44,5% i  stopa nezaposlenosti je 17,5%. Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 62,4%, stopa zaposlenosti 51,2% i stopa nezaposlenosti je 17,9%.
 

 


 

.