Novosti

15.03.2017
Klanje stoke i živine u klanicama Januar 2017. godine

U januaru 2017. godine, u odnosu na januar 2016. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama je manji za 8% (neto težina veća za 4,3%). Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je za 22,1% (neto težina smanjena za 35,4%), broj svinja povećan je za 11,5% (neto težina povećana za 1,8%) u odnosu na isti period 2016. godine.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je manji za 23,3% (neto težina manja za 24,1%). Kod ovaca ukupan broj zaklanih grla je manji za 14,2% (neto težina manja za 11,5%), a kod svinja ukupan broj je manji za 58,1% (a neto težina manja za 59,4%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2016. godini, u januaru 2017. godine, zaklano je manje goveda ukupno 21,7% (neto težina manja za 18,4%), ovaca manje ukupno za 40 % (neto težina manja za 39,8%) i svinja više za 76,7% (neto veća za 49,3%).
 

Broj zaklane živine povećan je za 6,4% (neto težina veća za 23,5%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine je smanjen je za 24,6% (neto težina smanjena za 8%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2016. godini, broj zaklane živine manji je za 16,9% (neto težina manja za 2,1%). 

Saopštenje


 

.