Novosti

01.11.2016
Žene i muškarci u Crnoj Gori

Zavod za statistiku Crne Gore i drugi zvanični proizvođači statistike teže da putem svojih redovnih istraživanja, kada god je to moguće, prikupe i statistički obrade podatke po polu. Cilj izrade ove publikacije je da se na jednom mjestu prikaže najveći broj obilježja razvrstanih po polu. Bogatstvu i raznolikosti podataka doprinijeli su i podaci iz evidencija koje vode nadležni organi.

 

Ovom publikacijom ilustruju se važne razlike između žena i muškaraca, kako u ekonomskom tako i u drugim sferama života. Tako se, na primjer, posljednjih godina, više školuju žene, a evidentno je i da su žene manje osuđivane za krivična djela. Na drugoj strani, veća zaposlenost je zabilježena kod muškaraca. Takođe, nepismenih muškaraca je manje nego žena. 
Pri izradi ove publikacije podršku nam je pružilo Odjeljenje za rodnu ravnopravost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Publikacija  4.58 MB

Arhiva


 

.