Novosti

21.07.2016
Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, 2015.godina

U ovom Saopštenju objavljuju se podaci o broju i strukturi  poslovnih subjekata koji su u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2015 .godini. Izvor podataka je Poreska Uprava - Centralni registar privrednih subjekata. Glavni cilj svih stranih ulaganja je profit. Težnja za osvajanjem novih tržišta je jedan od najvažnijih motiva stranih ulagača. Strana preduzeća posjeduju potrebne tehnologije i finansijska sredstva i od njih se očekuje da doprinesu efikasnosti domaćih preduzeća i da unaprijede upravljanje preduzećem. Ukupan broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2015. godini je 4194.
 

 


.